زنده‌باد قانون و داستان‌های دیگر

زنده‌باد قانون و داستان‌های دیگر

نویسنده : عزیز نسین، مامین سیبیریاک، مظفر ایزگو، ناظم حکمت، مهدی حسین

   ترجمه : صمد بهرنگی

آثار بدیع صمد همچون ماهی سیاه کوچولو، کچل کفترباز، بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری و ... تاکنون بیشتر دیده و خوانده شده، اما سایر آثار وی ازجمله ترجمه ها یا کمتر در دسترس بوده و یا کمتر خوانده شده اند، به جز تعداد معدودی مثل ما الاغ ها، خرابکار، کلاغ سیاهه، پسرک روزنامه فروش و غیره. 

صمد در زمان حیات اش بیش از سی داستان کوتاه از داستان نویسان مطرح ترکیه و جمهوری آذربایجان شوروی را ترجمه و در نشریات زمان خود به چاپ رسانده بود. 

در مجموعۀ حاضر سعی شده تمامی ترجمه های صمد به زبان فارسی با رعایت تقدم و تأخّر، شیوۀ نگارش و به تفکیک پدیدآورنده در اختیار خواننده گذاشته شود.

 لینک معرفی این کتاب در روزنامه اعتماد : 

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=780&PageNO=12