گودل،اشر،باخ "بافته‌ی گرانسنگ ابدی"

گودل،اشر،باخ "بافته‌ی گرانسنگ ابدی"

نویسنده : داگلاس آر.هوفشتاتر
   ترجمه : مرتضی خزانه‌داری ،سروش ثابت ،عبدالرضا خزانه‌داری

این کتاب درباره کار و زندگی سه نفر است: منطق‌دان کورت گودل، هنرمند موریس اشر و یوهان سباستیان باخ. این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه یک سیستم زمانی که ظاهراً از اجزای بی‌معنی ساخته شده‌است می‌تواند با استفاده از مفهوم ارجاع به خود و قوانین منطق مفاهیم معنی‌دار بسازد. این کتاب همچنین در مورد ارتباطات، و معرفی و نگاه‌داری دانش بحث می‌کند.

هافستادر در این کتاب بحث می‌کند که چگونه مفاهیمی بسیار ساده‌ای همچون یاخته‌های عصبی‌ می‌توانند برای انسان هوش به وجود بیاورند و آن را با رفتار یک کلونی مورچه‌ها مقایسه می‌کند که رفتار هر مورچه بسیار ساده و رفتار کلونی شعورمند است.